Llinell Gymorth Hyfforddi

posted in: News | 0

Mae Llinell Gymorth Hyfforddiant newydd ar gyfer ffermwyr Cymru ym Milfeddygon Mendip yn Llandeilo. Mae’r cwmni milfeddygol yn gweld galw cynyddol yng Nghymru oherwydd safon ei ddarpariaeth hyfforddiant.

Mae llinell gymorth Mendip Vets hefyd yn cael ei chadw ar gyfer ffermwyr sy’n gwsmeriaid y mae eu hanifeiliaid eisoes dan ofal y cwmni. Mae hyn yn cynnwys ymgynghoriaeth glinigol, ymhlith pynciau eraill, iechyd y gader, gofal carnau a genomeg.

Mae Dr Sotirios Karvountzis yn hyfforddwr LANTRA wedi ei gymeradwyo, gan gyflwyno cyrsiau dros Cyswllt Ffermio, yn ogystal â bod yn ymarferwr milfeddygol.  Mae’n dweud bod cyflwyno llinell uniongyrchol yn ddatblygiad cyffrous. Bydd yn cynnig mynediad parod ac uniongyrchol at y gwasanaeth hyfforddiant.

Meddai:  “Rydym yn gyffrous iawn am y posibilrwydd o gynnig llinell gymorth benodol. Mae’n golygu y gallwn gynnig agwedd bersonol ynghyd â help wedi ei dargedu o’r cyswllt cyntaf.”

Y rhif newydd yw 01558 509222 ar gyfer ymholiadau hyfforddi yng Nghymru.